MediaMonkey

MediaMonkey 4.1

Miễn phí
MediaMonkey là bộ phim âm nhạc nổi lên và organizer cho nghiêm túc nhà sưu tập
Người dùng đánh giá
4.4  (203 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.1.30 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Ventis Media, Inc.
MediaMonkey là bộ phim âm nhạc nổi lên và organizer cho nghiêm túc nhà sưu tập. MediaMonkey gồm một MP3 Thẻ sửa (một ID3 thẻ biên tập cho ID3v1 & ID3v2), AAC thẻ sửa (cho M4A/M4P tập tin), một OGG thẻ sửa (cho OGG và FLAC tập tin), một WMA thẻ biên tập, một APE2 thẻ sửa (cho APE tập tin), một RIFF thẻ sửa (cho AVI/WAV tập tin), và một MP4 thẻ biên tập.
Thông tin được cập nhật vào: